KRAMFORS

Kramfors stad må vara ung, i år firande sitt 70-årsjubileum, men det finns sannerligen riktigt gamla historiska lämningar inom dess gränser. Gudmundrå kyrkoruin som dateras tillbaka till slutet av 1100-tal är ett bevis mänsklig närvaro långt tillbaka i tiden.

Den gamla kyrkan som i omgångar byggdes ut användes ända fram till dess efterträdare, dagens Gudmundrå kyrka, invigdes 1801. En kraftig befolkningsökning i Gudmundrå gjorde att den medeltida kyrkan helt enkelt inte hade plats för sockenborna. Kyrkan kom under årens lopp att försvinna under en kulle tills den 1938 grävdes fram och restaurerades. Många intressanta fynd har gjort vid utgrävningarna, bland annat en medeltida dopfunt och 357 mynt, varav det äldsta från 1100-talet.

Det är en speciell känsla att vandra omkring i kyrkoruinen och veta att det på platsen kan ha hållits gudstjänster så långt som 800 år tillbaka i tiden.

Utanför kyrkoruinen finns en minnessten över Kristoffer Kramm, livländaren som 1742 i vad som senare blev Kramfors anlade ett sågverk som drevs av vattenkraft. Sågverket fick stor betydelse för ortens utveckling och Kramm gav senare dessutom staden dess namn. På Gudmundrå hembygdsförening område, helt nära kyrkoruinen, finns en vattensåg av samma modell som Kramms uppbyggd.

ERIK ÅMELL

Minnesstenen över Kristoffer Kramm.

Gudmundrå kyrkoruin från ovan fotograferad hösten 2015.