TUNSJÖN

Daniel af Thunberg föddes 16 maj (eller 15 maj, det finns olika uppgifter) 1712 som Daniel Larsson, bondson på hemmanet Tunsjön i Dals socken. Han var ett tekniskt snille och är en av de personer födda inom nuvarande Kramfors kommuns gränser som satt störst avtryck i den svenska historien. Bland annat spelade han en avgörande roll vid bygget av Sveaborg i Helsingfors, Sveriges genom tiderna dyraste försvarsprojekt. På nyårsdagen var det 231 år sedan han dog.

Föräldrarna var Lars Persson, skattebonde på hemmanet, och Anna Henriksdotter. Den begåvade sonen fick chansen att studera vid Härnösands gymnasium 1729-1730 och fortsatte 1731 sin utbildning vid Uppsala universitet. Meningen var att han skulle bli präst men drogs snart till det tekniska området.

Han byggde viktiga delar av försvarsanläggningen Sveaborg utanför Helsingfors i nära samarbete med ”Sveaborgs skapare” Augustine Ehrensvärd. Daniel af Thunbergs främsta insatser gjordes vid byggandet av skeppsdockan.

Daniel af Thunberg ansvarade för dockans tekniska konstruktioner. Han hade liksom Augustine Ehrensvärd studerat för den kände uppfinnaren Christoffer Polhem.

I dockan byggdes, reparerades och lagades skärgårdsfregatter, arbetsbåtar, pråmar, barkasser, kanonjollar, kanonslupar för den svenska skärgårdsflottan. Den stora torrdockan torde ha varit världens största, i alla fall är den världens äldsta. Den började byggas redan 1749.

Under den ryska tiden (1808-1918) var torrdockan så gott som oanvänd. I början av Finlands självständighetstid fanns där en flygplansfabrik. Efter andra världskriget byggdes det på dockan bland annat krigsskadeståndsfartyg till Sovjetunionen. Det sista nya fartyget blev färdigt 1974. Dockans bassänger används ännu, nu för reparation av traditionsfartyg.

Torrdockan byggdes i ett sund mellan Vargön och tre små öar. Sundet fördjupades genom sprängning och området mellan öarna fylldes. På platsen byggdes en konstgjord damm, med vilken vattnet hölls borta. Pålningsarbeten började 1751 och dammen finns fortfarande på sin plats.

Under den svenska tiden (1748-1808) fanns här en reparationsdocka och en galärbassäng. I den västra delen av området planerades en båtdocka men den blev aldrig färdig. Det första skeppet från den stora galärbassängen sjösattes 1764. Bassängen var 180 meter lång, 60 meter bred och 3,6 meter djup.

Byggmästare Thunberg planerade bland annat torrdockans damm och väderkvarnen som behövdes för att tömma bassängen. På dockan byggdes sammanlagt 16 stora skärgårdsfregatter och ett otal mindre farkoster. Under den ryska tiden (1808-1918) användes dock området mindre. Området skadades svårt under bombardemanget 1855 vid Krimkriget och fick sitt nuvarande utseende efter de reparationsarbeten som gjordes under första världskriget. I dag används det dock igen som en reparationsdocka.

Varvsbassängen var en gång i tiden den viktigaste delen av Sveaborgs sjöfästning. Där byggdes och förvarades skärgårdsflottans fartyg. Under första världskriget gjordes varvsbassängens förrådsdel djupare, bassängväggarna stenlades och nybyggen uppfördes. På varvet byggdes fartyg ända till år 1985. Därefter övertogs varvsområdet inklusive byggnader av förvaltningsnämnden.

I den allmänna planen för varvet år 1992 var ett viktigt mål en fortsättning av varvsverksamheten. Gamla byggnader utnyttjades och nya förrådsbyggnader uppfördes.

Renoveringar och förbättringar har utförts successivt, efter behov. Såväl konstruktioner och anläggningar ovan jord som under vatten har bytts ut och förstärkts. Dockans mellanport, tillverkad i Sankt Petersburg 1862, har bytts ut under 2000-talet. Vid lagningen av yttrebassängens väggar har fyra olika betongblandningar använts för att testa deras egenskaper. Två reparerade lyftkranar från 1950- och 1960-talet används också. Dockan är numer både ett fästningshistoriskt monument och levande, skyddat industriområde, där det bland annat finns traditionsfartygsverksamhet, ett båtsnickeri, ett segelmakeri och en gästhamn.

Bland Daniel af Thunbergs övriga insatser märks bland annat:

  • Ritningar och förslag till Trollhätte kanal och Göra kanal.
  • Han var byggmästare och chef för byggandet av marinanläggningen i Karlskrona.
  • På marinmuseet i Karlskrona finns en modell, skapad av Daniel af Thunberg, av en idé till världens första u-båt.

Han var medlem i Kungliga vetenskapsakademin, tilldelades den sällsynta Vasaordern och adlades av Gustav III 1776.

Daniel af Thunberg gifte sig 1763 med Dorotea Maria Norén (1729-13 november 1789), dotter till rådmannen i Karlskrona, auditören Erik Norén och Anna Sofia Carlqvist. Daniel af Thunberg dog 1 januari 1788 och är begravd i Karlskrona stads kyrka.

Han fick två barn. Anna Sofia som föddes 1768 men ett knappt år senare dog i kopporna. Sonen Lars Daniel föddes 1770 och dog barnlös 3 april 1814. Ätten utslocknade därmed och efter jordfästningen i Ronneby kyrka krossades vapenskölden av överstelöjtnanten Carl Erik Lode.

Vid Tunsjön finns i dag en minnesplats anordnad av Tunsjö Byalag, Kramfors kommun och länsstyrelsen som minner om denne märklige 1700-tals man.

ERIK ÅMELL

Källor: Informationstavlor på Sveaborg. Adelsvapen.com. Wikipedia. Informationstavla vid Tunsjön.

Väderkvarnen hade en viktig funktion för att pumpa vatten från skeppsdockan. Foto: Erik Åmell

Sveaborg byggs. Foto: Sveaborg

Rysk kanon.
Foto: Erik Åmell

Dockan på Sveaborg i nutid. Foto: Sveaborg.

Minnesplatsen vid Tunsjön. Foto: Erik Åmell

Minnestavlan vid Tunsjön. Foto: Erik Åmell