KRAMFORS

Höga Kustens Mediakollektiv har i dag officiellt startat. Bo Wikman och Olof Wigren fick idén till kollektivet när de möttes under en lunch.

De fem första medlemmarna i mediakollektivet är Bo Wikman, Lillemor Bylund, Pelle Nordlander, Olof Wigren och Erik Åmell. Den ekonomiska föreningen har bildats med syftet att var och en får bidra efter förmåga och intresse. Allt vilar på medlemmarnas genuina intresse för lokaljournalistik och deras breda och mångåriga erfarenhet av branschen.

Över hela landet har den lokala journalistiken under senare år känt av ett allt kärvare klimat med försämrad ekonomi och uppsägningar som följd. Mediakollektivets förhoppning är att kunna bidra till att den lokala journalistiken stärks i Höga kusten med omnejd.

Höga kustens Mediakollektiv har nu öppnat sin Facebooksida.

ERIK ÅMELL

Bosse Wikman (t v) och Olof Wigren. Foto: Pelle Nordlander.