Skulle verkligen Norrland kunna fungera som ett självständigt land? Frågan lyfts nu i Aftonbladet, men har även på andra håll börjat att debatteras. Utgångspunkten är förstås åsikten att Norrland behandlas orättvist inom Konungariket Sverige, att den norra delen av landet inte får ta del av den service och infrastruktur som är motiverad i förhållande till vad regionen bidrar med till bruttonationalprodukten.

Säkert skulle Norrland kunna överleva på egen hand. Det finns länder med färre invånare än den dryga miljon som befolkar området norr om Dalälven. Naturtillgångar som skog, värdefulla mineraler och vattenkraft är viktiga tillgångar som ger exportinkomster. Goda möjligheter till högre utbildning finns inom Norrlands gränser. Den redan viktiga turistindustrin kan utvecklas ytterligare. Effekterna av en pågående global klimatförändring lär säkert öka intresset för att besöka platser med möjligheter att utöva vintersport.

Men vill verkligen Norrland skiljas från den övriga delen av landet? Det är snarare den frågan som bör besvaras. Sverige är nog ett av de länder där skillnaderna mellan landsändarna är som minst. Sverige har inget Katalonien som Spanien eller Skottland som Storbritannien. Däremot finns spänningar mellan landsbygd/förorter och de mer välmående storstäderna, men det är inget renodlat norrlandsproblem.

Om Norrland nu skulle bryta sig loss, är det då Dalälven som är den naturliga gränsen? Kanske skulle människorna i Västerbotten och Norrbotten, med närheten till gruvnäringen, vara mer motiverade att klyva landet än Gävleborna som kliver på tåget för en 1,5 timmes resa till Stockholms Central.

Förmodligen tycker de flesta svenskar mellan Smygehuk och Treriksröset att Sverige bör bestå som det är i dag. Möjligen är det helt andra faktorer som kommer att avgöra hur Sveriges karta ska se ut i framtiden. Svenske kungen Karl X chansade 1658 vilt på att isen över bl.a Stora Bält skulle hålla och kunde därmed genomföra ett överraskningsanfall mot arvfienden Danmark med följd att Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän tillföll Sverige. Sverige har varit förskonat från krig i över 200 år, men i den oroliga omvärld vi lever i kan vi inte vara säkra på att inte dras in i eventuellt framtida konflikter. Kanske blir det åter genom krig som den Svenska kartan ritas om, något som garanterat strider mot vad alla svenskar önskar.