KRAMFORS

När Ådalsskolan i Kramfors i år firar 50-årsjubileum tilldrar sig ett litet rött torp historiskt intresse. Torpet, den så kallade Skogströmsgården, stod en gång i tiden på den plats där Ådalsskolans aula i dag finns.

När Ådalsskolan skulle byggas beslutades att Skogströmsgården skulle räddas till eftervärlden. Byggnaden monterades ned och flyttades 1965 från Sörlimsta till sin nuvarande plats, på Gudmundrå hembygdsgårds område.

Torpet är troligen från 1800-talet. Sitt namn har det fått efter en man som bott i huset, Skogström som bland annat jobbade vid Östra sågen i Kramfors.

Skogströmsgården visar hur bebyggelse centralt i Kramfors kunde se ut så sent som in på 1960-talet då det för övrigt även odlades spannmål i området.

Erik Åmell