BOLLSTABRUK

Ett besök på Sels-Vitberget utanför Bollstabruk är väl värt den lilla möda vandringen kräver. Väl framme vid geologistugan väntar en milsvid utsikt och en geologilektion om berget.

Kör drygt fyra kilometer västerut från Bollstabruk efter Tunsjövägen tills skylten ”Sels-Vitberget” dyker upp. Fortsätt 300 meter efter avtagsvägen, parkera sedan bilen och gör dig redo för en vandring på 20-30 minuter där riktningen mest av allt är uppåt.

I geologistugans samling finns flera prov av mineraler hämtade från Sels-Vitberget, bland annat diabas pegmatit, muskovit, mjölkkvarts, rosenkvarts, beryll och inte minst de ekonomiskt värdefulla mineralen Härnögranit och porfyr. Uppsatta texter ger information om bergets geologiska historia.

Läs mer om Sels-Vitberget och geologistugan i Kramforsbladets oktobernummer.

ERIK ÅMELL

Från geologistugan har man en milsvid utsikt.

Mineraler från Sels-Vitberget och andra berg.