KRAMFORS

Agne A Andersson fortsätter att berätta om sina år som präst i Gudmundrå församling. En mycket speciell händelse var givetvis den första begravningen han fick leda och mötet med de sörjande.

– Det kändes väldigt hedersamt att man fick komma så nära människor och dela något så svårt som sorg.

Agne A Andersson berättar också om den svåra uppgiften att lämna dödsbud.

De många sportlovsresorna för ungdomar som han anordnade är kära minnen. Ett stort steg var att ta sig an uppdraget som kyrkoherde med allt extra ansvar som det medförde. Han minns också vigseln när det helt oväntade hände och hur han använde det till att bli en extra knorr i ceremonin.

Del 1 UPPVÄXTÅREN

Del 2 VALET ATT BLI PRÄST

Del 4 ÅREN I GUDMUNDRÅ FÖRSAMLING 2

Del 5 LIVET EFTER PENSIONERINGEN

Gudmundrå kyrkoruin

ERIK ÅMELL