TUNSJÖN

På lördagen högtidlighöll Tunsjöns byalag att det i dagarna är 310 år sedan Daniel af Thunberg föddes. Bygdens store son gjorde en osannolik klassresa där han som kronan på verket adlades.

Bybor hade samlats i byalagets fina bygdegård för att lyssna på ordförande Mauritz Falks intressanta redogörelse för Daniel af Thunbergs liv. Med tanke på det ostadiga vädret föredrog man att hålla till inomhus i stället för som först var planerat vid den närliggande minnesplatsen.

En speciell jubileumskaka hade skapats. Kristina Falks morotskaka var dekorerad med en passare i choklad av Susanne Aggeryd. I dubbel bemärkelse passande, då passaren var ett hjälpmedel som Daniel af Thunberg använde när han gjorde sina beräkningar. Hjördis Lundmark hade skänkt en tavla där hon redovisade släktforskning med anknytning till Daniel af Thunberg.

Detta tekniska och mekaniska snilles många bedrifter finns redovisat i en tidigare publicering på zooka.se. Bland annat om hans avgörande insatser vid uppförandet av dockan för skeppsbyggnad i den legendariska  försvarsanläggningen Sveaborg utanför Helsingfors.

ERIK ÅMELL

 

Släktforskning med anknytning till Daniel af Thunberg. Foto: Erik Åmell
Mauritz Falk berättar om Daniel af Thunbergs liv. Foto: Erik Åmell
Daniel af Thunbergs minne högtidlighölls. Foto: Erik Åmell
Daniel af Thunberg.