KRAMFORS

Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan, höll högtidstalet vid nationaldagsfriandet i Kramfors.  Talets tema var ”Barn och unga” .

Peyman Vahedi har också ansvar för gymnasiesärskolan och inledde där. Han förklarade att det finns en grupp med så svag röst att den inte hörs i samhällsdebatten. De med funktionsnedsättningar.

          Barn är en utsatt grupp och den här gruppen är än mer utsatt. Den som inte kan klia sig när en mygga sätter sig på näsan eller är törstig och inte kan förmedla det. I Sverige har vi valt att om du har dessa svårigheter så finns samhället där för dig.

          Sverige har sagt att när du inte kan utföra de grundläggande behov du har så hjälps vi åt i samhället för att du ska kunna leva värdigt för att vi anser att ditt människovärde är så högt.

         Det är dessa värderingar som en sådan här dag är värda att lyfta fram och hylla.

Peyman Vahedi riktade sedan fokus mot  en annan grupp för vilka Sverige och Kramfors tagit stort ansvar på kort tid – de nyanlända.  Han berättade om arbetet på Ådalsskolan med att ta hand om och utbilda ensamkommande barn och ungdomar från olika delar av världen.

 Han berättade även sin och sin familjs historia om att komma till Sverige från ett krigsdrabbat land.  

          När vi hör att det är stora bekymmer med ekonomi och budgetunderskott i Sverige så gäller det att veta vad som är bekymret eller fördelen. I dessa miljoner döljs massor med satsningar på människor. Det är barn som får assistenter, unga som får språkträning, det är elever som får studiehjälp.  Det är det som kostar, men alternativet kostar mycket mer.

         En klok ekonomisk hållning som Sverige är världsberömt för och som vi ska vara stolt över och fortsätta värna och stärka.

          Tycker du det land som öppnade sina gränser och räddade livet på mig när jag var tio år förtjänar mer än de samhällsströmningar och det debattklimat som är i dag? Var med och fira Sverige!

ERIK ÅMELL