KRAMFORS

Det är i dag på dagen 25 år sedan Kramfors fick sitt speciella landmärke ”Kurredoren”. Tornet med gångbron över riksväg 90 har blivit en omisskännlig signatur för Kramfors.

Den 10 maj 1993 sattes gångbron på plats och Kurredoren hade fått sitt slutliga utseende. Sedan dröjde det till 24 juni innan den officiella invigningen ägde rum i en ceremoni där kommunalrådet Kurt Jansson och författaren Nicke Sjödin medverkade.

Kommunalrådet fick förresten med sitt förnamn inspirera till det inofficiella men allmänt vedertagna namnet Kurredoren. Nya Norrland-journalisten Anders Lidén myntade det i en artikel om byggnadsverket.

Men Kurredoren kom inte till utan dramatik. Redan den 9 februari hade en första glasad gångbron lyfts på plats över riksväg 90, då innan glastornet med hissen hunnit resas. Tyvärr påkördes bron den 1 mars av en lastbil som på grund av ett tekniskt fel hade flaket uppfällt. Gångbron försköts ett par meter från dess betongfundament och det var nära att den rasat ned.

Lyckligtvis kom ingen människa till skada, men gångbron som blivit skev och oanvändbar fick plockas ned. Den flyttades till Latbergets skidstadion där den fortfarande tjänstgör som bro för skidspår.

En ny gångbro konstruerades snabbt och den 10 maj var det dags att ansluta den till glastornet som då hade hunnit resas.

En jättekran var åter på plats för att utföra det svåra precisionslyftet. Allt gick dock som det skulle och klockan 14.15 var gångbron på plats och Kramfors hade fått sin Kurredor.

Kurredoren hade från början både förespråkare och motståndare. Genom åren har den tyvärr utsatts för skadegörelse, klotter och nedskräpning. Sedan kamerabevakning infördes har det dock blivit bättre. För ett par år sedan installerades en ny hiss i glastornet då den gamla var uttjänt. Tidigare gick det även att använda en hiss på västra sidan men den är sedan flera år tillbaka avstängd.

ERIK ÅMELL

Landmärket utgör slutet/början av gågatan/Limstagatan. Foto: Erik Åmell

Kurredoren som den ter sig för södergående trafik. Foto: Erik Åmell

Insidan av gångbron. Foto: Erik Åmell