ULLÅNGER

För i dagarna 300 år sedan skrämde några rådiga Ullångersbor fientliga ryssar på flykten. Det hände vid platsen som sedan dess kommit att kallas för Tokriset.

År 1721 låg Sverige i krig med Ryssland. Ryska trupper plundrade och brände efter Norrlandskusten. Vid pingsttid kom ryssarna till Härnösand och fortsatte sedan sina härjningar runt om i Ångermanland.

Den 3 juni kom fienden till Ullånger. Kosacker i beridna grupper om 4-5 man gjorde snabba räder in i landet där de brände och plundrade för att sedan kvickt dra sig tillbaka mot kusten.

I Ullånger hade man sett röken från grannsocknarnas eldhärjade hus. Socknen förlorade också 54 hus när fiendestyrkorna drog fram. Men några rådiga sockenbor tänkte ut en listig plan. Under ledning av länsman Nils Utter organiserades ett motstånd där både äldre och yngre män, men även kvinnor och barn, deltog.

Vägen där ryssarna skulle komma blockerades av träd, buskar och ris. Motståndarna väntades ut bakom en befästning. Några vapen fanns och avlossades, men dessutom massor av tomma kokkärl, bunkar och liknande. När kosackgruppen anlände möttes de av skott och ett våldsamt hamrande på kärlen. Deras hästar fick panik, ryssarna trodde att de stött på starkt motstånd och vände raskt tillbaka.

Platsen fick efter detta namnet Tokriset. Den ligger efter Vildmarksleden.

Så här står det avslutningsvis på informationstavlan vid Tokriset som berättar om händelsen: ”Länsmannen Nils Utter finns omnämnd i mantalslängderna, och vi som bor i socknen tror alla på den här historien”.

Erik Åmell

Källa: Informationsskylt vid Tokriset

Tokriset där Ullångersborna skrämde ryssarna 1721. Foto: Erik Åmell
Tokriset ligger efter Vildmarksleden. Foto: Erik Åmell