KRAMFORS

”Ett fönster mot 1700-talet” är namnet på en utställning som på lördagen hade vernissage på Kramfors konsthall. Utställningen domineras av ett helt rum, återskapat efter en detaljerad målning från 1760-talet.

Målaren hette Olof Fridsberg och hans akvarell föreställer grevinnan Ulla Tessin, född Sparre, i hennes kabinett (ett skriv/arbetsrum) på Herrgården Åkerö i Södermanland.

Grevinnan, som var gift med Carl Gustaf Tessin, föddes 1711 och dog 1768. Hon karaktäriserades som begåvad, behärskade flera språk och intresserade sig för bland annat botanik och historia.

Tack vare den detaljrika akvarellen har grevinnans arbetsrum kunnat återskapas på ett mycket exakt sätt. Rummet har tidigare visats två gånger på nationalmuseum i Stockholm och en gång på Louvren i Paris. Nu är alltså turen kommen till Kramfors där utställningen finns till beskådande på konsthallen till och med den 12 februari.

Studenter och personal vid Träakademien i Kramfors har tillsammans med Lars Sjöberg förverkligat utställningen. Lars Sjöberg äger många gamla föremål som använts och det har också skett nyproduktioner av delar i 1700-talsmiljön.

Det 15 kvadratmeter stora rummet är kärnan i utställningen, men där finner man bland annat också en himmelssäng från Ekebyholms herrgård i Uppland. Sängen har försetts med ett rekonstruerat tyg helt efter originalets färgsättning.

Kramfors kommuns kulturenhet är arrangör av utställningen. Kulturenhetens chef Ninni Mellander hälsade vid lördagens vernissage välkommen och inbjöd landhövding Gunnar Holmgren till att förrätta invigningen.

          Då jag jobbat som ståthållare vid Stockholms slott känns detta som att komma tillbaka till sin gamla arbetsplats, förklarade han.

Lars Sjöberg, som varit intendent vid nationalmuseum, framhöll att utställningen möjliggjorts efter ett bra samarbete mellan träakademien och Kramfors kommun.

          Med den kunskap som finns här och tillgången på trä borde Kramfors kunna få norra Europas första inredningsuniversitet.

Utställningen ”Fönster mot 1700-talet” är också det arrangemang som avslutar jubileumsåret ”Kramfors 70 år”.

ERIK ÅMELL

Lars Sjöberg berättar om utställningen han har stor del i att den blev verklighet. Foto: Erik Åmell

Många besökte vernissagen. Foto: Erik Åmell

Ulla Tessins kabinett återskapat. Foto: Erik Åmell

Kramfors kommunalråd Jan Sahlén i samspråk med landshövding Gunnar Holmgren. Foto: Erik Åmell

Himmelssäng från Ekebyholms herrgård. Foto: Erik Åmell