KRAMFORS

Räddningstjänsten anlände vid 22-tiden på måndagskvällen till flerfamiljshuset på Stationsgatan 17 i Kramfors. Räddningspersonal kontrollerade huset men behövde av allt att döma inte göra någon insats.

En släckningsbil, stegbilen, två första-insats-fordon samt en ambulans ryckte ut. Någon rök eller eld var inte synlig från utsidan av huset. Räddningspersonalen upptäckte tydligen inte heller något problem när de undersökte huset. Runt 22.20-tiden hade såväl räddningstjänstens fordon som ambulansen lämnat platsen.

ERIK ÅMELL

Stegbilen var på plats men den behövde dessbättre inte användas.
Foto: Erik Åmell